Kjøpe bilder?

Hvordan bestille bilder?

Om du ønsker å bestille bilder fra oss må du benytte følgende metode:

Send en e-post til: post@drammensbilder.no

I e-posten må du inkludere filnavnet på det/de bildene du ønsker å kjøpe, gjerne med en beskrivelse. Filnavnet finner du ved å holde musen over hvert enkelt bilde i galleriet, og opp dukker navnet på bildefilen du ønsker å kjøpe. Om du ønsker raskest mulig behandlingstid inkluderer du fakturainformasjon i e-posten.

Vi tar sikte på å ha rask responstid overfor våre brukere, og med unntak av helger tar vi sikte på at du har originalfilen hos deg i løpet av 24 timer fra bestilling er sendt.

Ved spesielle hastetilfeller kan du benytte telefonnummer: 922 68 204.

Priser

Priser på bildene finner du ved å holde musepekerne over hvert enkelt bilde. Da vil du se følgende: xxx-a-xxxxx.jpg bokstaven etter første bindestrek angir prisgruppen på bildet.

Prisgruppene ser slik ut:
Prisgruppe A:
omfatter de fleste bildene, levert i høyoppløselige formater egnet for trykksaker osv. kr. 750,- + mva

Prisgruppe B:
Bilder som har krevd ekstra arbeid og innsats, f.eks. flyfotografier og panoramaer satt sammen av flere bilder. 1500,- + mva.

Prisgruppe C:
Helt spesielle og eksklusive bilder der prisen avtales i hvert enkelt tilfelle.

Lavoppløselige web-bilder:
Lavoppløselige bilder som bare egner seg til f.eks web-bruk/maks 700×600 piksler kr: 400,- + mva.

Alle ordre tillegges et arkiv/behandlingsgebyr på kr. 100 + mva.

Ved store bestillinger innrømmes rabatter. Kontakt oss for dialog vedrørende dette.

Salgsbetingelser

Publiseringsrettigheter for bildene selges på vanlige betingelser som gir kunden rett til publisering på trykk og i elektroniske medier i regi av egen organisasjon/foretaksnummer. Annen bruk/formidling av bilder må kun skje etter nærmere avtale. Kreditering av fotograf/opphavsmann for bildene må skje i henhold til vanlig publiseringsetikk.