Bilder vi ikke har

Bilder vi ikke har (…men mer enn gjerne tar).
Byen er i utvikling, mange bilder er tatt, men langt fra alle ideer og konsepter er ferdig utforsket. Vi oppfordrer deg til å sette oss på prøve. Om du har spesielle behov eller ønsker knyttet til ulike motiver eller konsepter så kan vi hjelpe deg med å bringe dette til virkelighet. Sammen rår vi over unike og spennende ressurser. Kontakt oss for videre dialog i forhold til hvordan vi kan realisere DITT prosjekt.
Om du har behov for  historiske Drammensbilder anbefaler vi å besøke Jo Sellæg
Torbjørn Tandberg, klar for å ta dine bilder.