Drammensbilder

Elvebyen Drammen har gjennomgått en omfattende forvandling de siste årene og er nå en moderne fremtidsrettet og kunnskapsbasert by. Drammensbilder.no er et utstillingsvindu for tre fotografer som har fulgt byen tett i denne forvandlingen. Vi har gledet oss over nye motiver, spennende aktiviteter og kjente trekk i bybildet. Sammen ønsker vi å lage et mangfoldig portrettgalleri av Drammen til glede og inspirasjon. Byen er levende og under utvikling. Vi starter med et bredt utvalg bilder fra de siste årene, men vil følge Drammen tett og jevnlig presentere flere og nye sider av elvebyen sett med våre øyne.

Bildene er tilgjengelig for salg, nærmere info om dette finner du HER.

Velkommen – se og nyt!
Drammensbilder, Tom Atle, Torbjørn og Nils